Kurumsal

 

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan ZETA ÇELİK YAPI, mevcut kaynakları ile hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki şantiyelerde yüksek kalite standartını yakalamış olup, bu potansiyelin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımcılarının, mühendislerinin, mimarlarının ve kalifiye işçilerinin sayısı da hızla artmaktadır.

Amaç, hem sektörün özü itibariyle güvenilir ve estetik yapılar inşa etmek, hem de ekonomik yönden ilerlemeye rasyonel katkı sağlamak olmalıdır.

Biz, ZETA ÇELİK YAPI olarak, sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir alanda yatırımlarımızı oluşturduk. Dünya’ da kullanımı yüzyıla yaklaşan ancak ülkemizde henüz tanınmaya başlayan GALVANİZE HAFİF ÇELİK KONSTRÜKSİYON SİSTEMLER’ in kısa sürede ülke içindeki tanınan adreslerinden biri olarak, bu yeni teknolojiyle çeliği tasarımla buluşturarak yap-sat olarak değil, sat-yap şeklinde kişiye ve konuma özel, hafif ve sünek bir malzeme olmasından kaynaklı depreme karşı güvenilir, maliyeti açısından ekonomik, tasarımıyla estetik ve makina üretim tekniği ile hızlı bir yapı üretimi gerçekleştiriyoruz.

Ülke içinde inşaat payı yüzde 5-10 arasında seyreden çelik yapılar sektörünün bütün dinamikleri değerlendirerek daha çok rağbet görmesini, hafif çeliğin ise teknolojik bir yenilik olarak inşaat sektörüne farklı bir soluk getirmesini, teknik (mimari, yapısal ve mekanik) finansal, kültürel, çevresel ve yönetimsel yönden yararlarını geleceğe taşımak istiyoruz.

Yapı endüstrisinde soğukta şekil verilerek oluşturulan (U, C, Z) ince cidarlı profiller, taşıyıcı elemanlar olarak işlev görür. Fabrikada üretilen ve gerekli statik hesaplamalar sonucu ortaya çıkan konstrüksiyonun şantiye sahasında üzerine seçilen uygun ve estetik kaplamalarla montajı tamamlanır. Soğuk şekil verilerek üretilen hafif çelik yapılar konusunda bilgi ve tecrübe birikimi 20. Yüzyıl başlarında uçak endüstrisinin, mümkün olduğunca hafif fakat taşıma kapasitesi o oranda yüksek taşıyıcı elemanlara ihtiyaç duyması ile başlar. Bu sahada yapılan çalışmaların hızlanmasına neden olan ikinci etken ise otomobil endüstrisidir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, otomobil kaportalarının ve demir yolu vagonlarının üretiminde ince cidarlı soğuk şekillendirilmiş çelik saç elemanlar kullanılmıştır. Uçak ve otomobil endüstrisinin neden olduğu bilgi ve tecrübe birikimi, soğuk şekillendirilmiş çelik taşıyıcı elemanların yapı endüstrisinde de yaygın şekilde kullanılmasına neden olmuştur. Başlangıçtan günümüze bu teknik hızla gelişmiş, özellikle A.B.D. ve İngiltere de gittikçe yaygınlaşarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu gelişim Avrupa ülkelerince de izlenerek yapı endüstrisine uygulanmıştır.